Tréninkové Centrum Pétanque Brno

Po počátečních individuálních tréninkových pokusech , které započaly v roce 2001 jsme pod hlavičkou dvou brněnských klubů CARREAU Brno a SLOPE Brno vytvořili Tréninkové centrum pétanque Brno ( dále TCP ). Toto centrum se věnuje tréninku a výcviku pétanque po stránce technické i taktické. Zaměřeno je především na kategorii juniorskou a ženskou.
TCM pracuje pravidelně po celý rok s výjimkou letních prázdninových měsíců, v zimě v kryté herně a od jara do podzimu na venkovních hřištích.

Tréninky vede Ivo Michálek, který vlastní trenérské oprávnění vydané FIPJP. V minulém roce tréninky pravidelně navštěvovalo 12 juniorů a 8 žen. Od začínajících hráčů a hráček až po současné reprezentanty ČR. Výkonnostní rozdíly jednotlivých svěřenců vyžadují individuální takticko-technické přístupy, plány a přípravy. Všichni členové TCP se postupně zlepšují,což se dá vysledovat v individuálních záznamech .To se netýká jen technických dovedností, ale také v získaném sebevědomí,zkušenostech a nemalou roli zde sehrává také dobrá parta a kolektiv. Oba trenéři kromě tréninků vedou své svěřence i na turnajích v tuzemsku i v zahraničí. Ať již jako trenéři, nebo spoluhráči, kdy se snaží přenést své bohaté hráčské zkušenosti přímo v praxi, na hřišti.

V příštím roce TCP plánuje výjezd na jeden z řady mezinárodních turnajů do zahraničí, účast na osvětových akcích, dále se pokusí získat mezi sebe  další svěřence, zejména mezi  mládeží, z řad dětí. Všichni svěřenci TCP se účastní turnajů v tuzemsku, které pořádá ČAPEK  ( Česká asociace pétanqových klubů ) a  turnajů Brněnské ligy BPP . Jistě nemalou měrou se tréninková práce a píle v TCP vyplatila čtyřem děvčatům, které reprezentovaly ČR v loňském roce na ME a také jednomu juniorovi,který velmi úspěšně reprezentoval ČR v letošním roce na ME. Cíle TCP jsou i nadále stejné. Přivést k pétanque více mladých lidí, pokusit se je pro pétanque získat, rozšířit jejich obzory a třebas i někdy vyhrát  nějakou tu medaily. To se povede jen těm nejlepším a nejpilnějším, ale skutečně hlavním cílem je děti a mládež zaujmout touto krásnou hrou,vytvořit jim takové podmínky, aby smysluplně vyplnili svůj volný čas,našli kamarády,podívali se do světa a třeba i získali motivaci ke studiu francouzštiny.