100 let pétanque 1907 - 2007

Hry s koulemi využívali lidé k zábavě od nejstarší známé historie civilizace. Dokladem jsou nástěnné malby v Egyptě, starověkém Řecku, byly doloženy i v románské historii. Koule byly hliněné, kamenné, potom ze dřeva, nakonec se začaly používat kovové. Středověk lze nazvat „zlatým věkem“ koulových her. V období renesance se vášeň pro hru zmocnila lepší společnosti. V této době se vyvinuly základy nejrůznějších typů dnešních her a sportů, od prostého házení koulemi se oddělují další typy her (např. tenis). Z neznámých důvodů byly např. zakázány hry s koulemi lidem v nekrvavé revoluci 1629.

V r. 1850 byl založen první oficiální spolek „Společnost Mladých“, v lyonském regionu. V federace „Lyonnaise et Regionale“ (r. 1906) otevřela cestu k následnému vzniku „národní koulové federace“ ve Francii, ze které následně vznikla v roce 1942 Fédération Française de Boules. I když federace sdružovala různé koulové hry ("boule des berges", "boule en bois", "jeu provençal"), v FFB dominanovaly „lyonské koule“ (boule lyonnaise), jejichž pravidla vznikla na začátku 20. stol. (v r. 1945 bylo registrováno 128 000 hráčů).

V 19. století měly hry s koulemi nepřeberné množství variant. Ve středomoří se hrálo v každé oblasti podle místních zvyklostí, širší oblibu si získává např. „provensálská hra“. Má jednoduchá pravidla, hraje se na volné ploše, střelec před hodem může využít k rozběhu tří kroků. Hru jako „elegantní a akrobatickou“ popisuje Marcel Pagnol ve svých vzpomínkách na dětství (Le temps des amours). Kniha se stala předlohou filmu Le château de ma mere. V r. 1904 vyrobil a představil Félix Rofritsch „hřebíkové koule“. Dřevěnou kouli pobil hustě kovovými hřebíky, takže vznikl jakýsi kovový „krunýř“. Koule vyráběl ve své dílně v ulici Fabres v Marceille pod značkou "La Boule Bleue".

Pravidla provensálské hry se stala základem pro vznik pétanque. V r. 1907 byl odehrán historický zápas v provensálském městečku La Ciotat. Jules Hugues, přezdívaný „le Noir“, jeden z velmi dobrých hráčů provensálské hry nemohl kvůli revmatismu pokračovat ve své hráčské kariéře. Své hody odehrál vsedě z určeného místa – z namalovaného kruhu, kdy „cíl“ – košonek byl umístěn ve vzdálenosti 5-6 m. přibližoval tedy koule ke košonku „pieds tanqués“, čili z místa, bez rozběhu. Tento způsob hry se zalíbil majitelům zdejší kavárny. Jsou známa i jejich jména – Ernest a Joseph Pitiot. Tito dva bratři rychle pochopili výhody této inovace a Ernest sepsal finální pravidla.

NARODIL SE PÉTANQUE!

Přesto bylo nutno na první turnaj nové hry počkat, než byl udělen oficiální souhlas. Stalo se tak v r. 1910 v La Ciotat. Samotný název hry -  pétanque - se odvozuje od expresívních výrazů provensálské oblasti „pied“ a „tanca“, což ve francouzštině znamená „noha“ a „pevný“. Takto byli označováni hráči, kteří měli „nohy u sebe, postavené na zemi“. To je nejvýraznější odlišnost od ostatních „her s koulemi“, které hráčům před odhodem koule umožňují rozběh.

Základní odlišnosti a „inovace“ tedy spočívala v tom, že:

  •          hraje se na menší ploše
  •          hráč hraje svojí koulí bez rozběhu
  •          nohy hráče při odhodu jsou u sebe, „spojeny“
  •          hod je prováděn z určeného místa - kruhu

Tyto novinky se ukázaly jako velmi prospěšné a „humanitární“. Nová hra umožnila zapojení do sportu i širokému okruhu lidí s postižením nebo menší pohyblivostí. Pétanque nastoupil svoji cestu z regionu do celosvětového rozšíření. Přispěla k tomu samozřejmě i velmi jednoduchá pravidla. První kovové koule byly vyrobeny v r. 1927 v Saint-Bonnet-le-Château. Jsou k vidění v místním „Muzeu historie pétanque a koulí“. K definitivnímu nahrazení původních dřevěných koulí kovovými došlo v r. 1930 v souvislosti s dopřesněním pravidel hry a jejich kodifikací. K vývoji kovových koulí a jejich rozšíření výrazně přispěl Jean Blanc. Koule značky J.B. se vyrábí dodnes a patří k nejrozšířenějším. V r. 1955 se představuje nový výrobce koulí, firma OBUT , která se posléze stává největším dodavatelem koulí na trh.

31. července 1945 byla založena La Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal (FFPJP) (francouzská federace pétanque a provensálské hry. Má 10 000 členů. Provensálská hra opouští svoje místo v FFB. K založení mezinárodní organizace Fédération International de Pétanque et de Jeu Provençal (F.I.P.J.P) dochází 8. března 1958 v Marseille. Vznik F.I.P.J.P. byl dojednán o rok dříve na mezinárodním turnaji v předcházejícím roce na popud belgické federace. Dnešní F.I.P.J.P. sdružuje 65 národních pétanque asociací. Kromě tradiční Evropy jsou zastoupeny národní svazy z celého světa. Počty registrovaných hráčů se celosvětově blíží jednomu milionu. Kolik lidí hraje „rekreačně“ nelze odhadnout. Jen Francie uvádí 10 000 000. F.I.P.J.P. koordinuje celou řadu soutěží a mistrovství. Nejprestižnější je Mistrovství světa trojic, které se hraje každoročně (s výjimkou roku 1960) od r. 1959.

Mistrovství světa žen a juniorů je historicky novější, má za sebou deset ročníků. Hraje se každý druhý rok. V liché roky měří svoje síly ženy a junioři na Mistrovství Evropy. Součástí Mistrovství světa je i soutěž „ve vyrážení“, tedy trefení postavených koulí na různé vzdálenosti. Mnohonásobným šampiónem v této disciplíně je francouzský reprezentant Phillipe Quintais, který drží i současný světový rekord. Z celkového počtu 100 bodů dosáhl 62. Body neznamenají počet trefených koulí. To by bylo pro špičkové hráče jednoduché. Jejich úspěšnost se pohybuje na 98% (tzn ze 100 koulí jich 98 trefí).

Česká republika „objevila“ pétanque v polovině devadesátých let. V r. 1995 byla ustavena Česká asociace pétanque klubů (ČAPEK). Sdružuje téměř padesát oddílů a klubů z celé republiky. Od r. 1999 je řádným členem ČSTV. Každoročně jsou pořádána Mistrovství republiky v několika disciplínách (MČR trojic, dvojic, jednotlivců, mix, žen a juniorů). Na mistrovské závody navazují tři okruhy turnajů podle kvality hráčů – superprestige, prestige a regional. Oficiální termínová listina zahrnuje celkem téměř sto turnajů. Česká reprezentace se účastní mezinárodních turnajů každoročně. Kromě mistrovství světa a Evropy je to v posledních letech nový okruh CENTROPE určený pro země střední Evropy. Vedle turnajů existují další typy soutěží, např. soutěž klubů, celoroční soutěže na ligovém základě, extraliga apod.

Přestože má pétanque 100 let, je mladý. Do další stovky – vše nejlepší!

Váš J.P.M.